ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ

Πεδία Δραστηριότητας

Δίκαιο Ακινήτων / Κτηματολογίου

Αγοραπωλησίες, Γονικές Παροχές, Κληρονομικά, Μισθώσεις, Αντιπαροχές / Κατασκευές, διαφορές με ΟΤΑ, ΔΕΚΟ και Κτηματολόγιο

κτίριο διαμερισμάτων
ατύχημα αυτοκινητιστικό

Τροχαίο Ατύχημα

Αποζημιώσεις για φθορές περιουσίας, βλάβες σώματος, αναπηρία, θάνατος & Ποινική αντιμετώπιση αυτών

Διεθνείς Μεταφορές - CMR

Αναλαμβάνουμε πλήρως υποθέσεις που άπτονται της Διεθνούς Σύμβασης CMR, ειδικά για κατάδειξη / άμυνα κατά ηθελημένης κακής διαχείρισης (gross negligence)

διεθνείς μεταφορές

Νομική Συμβουλή

Συμβουλεύουμε ιδιώτες και επιχειρήσεις εσωτερικού και Εξωτερικού για κάθε υπόθεσή τους.