Δικηγορικό Γραφείο
Ιωάννη Δ. Πάλλα

Νομικές Yπηρεσίες – Θεσσαλονίκη

Pallas law

Υπηρεσίες

Το Γραφείο μας εξειδικεύεται στο Δίκαιο Ακινήτων – Κτηματολογίου, στα Αυτοκινητικά Ατυχήματα, στις κλοπές/απώλειες Εμπορεύματος κατά τις Διεθνείς Μεταφορές καθώς και στην παροχή νομικών συμβουλών σε ιδιώτες και επιχειρήσεις για κάθε υπόθέση τους.

Pallas Law

Υπηρεσίες - Αναλυτικά

Με ευθύτητα και σεβασμό

Δίκαιο Ακινήτων / Κτηματολογίου

Αγοραπωλησίες, Γονικές Παροχές, Κληρονομικά, Μισθώσεις, Αντιπαροχές / Κατασκευές, διαφορές με ΟΤΑ, ΔΕΚΟ και Κτηματολόγιο

Τροχαίο Ατύχημα

Αποζημιώσεις για φθορές περιουσίας, βλάβες σώματος, αναπηρία, θάνατος & Ποινική αντιμετώπιση αυτών .

Διεθνείς μεταφορές

Αναλαμβάνουμε πλήρως υποθέσεις που άπτονται της Διεθνούς Σύμβασης CMR, ειδικά για κατάδειξη / άμυνα κατά ηθελημένης κακής διαχείρισης (gross negligence)

Νομική συμβουλή

Συμβουλεύουμε ιδιώτες και επιχειρήσεις εσωτερικού και εξωτερικού για κάθε υπόθεσή τους.

Pallas Law

Βιογραφικό

Δικηγορικό Γραφείο Δημητρίου Γ. Πάλλα

1976: ο Δημήτριος Γ. Πάλλας (τ. Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω) ανοίγει το δικηγορικό του γραφείο στην Θεσσαλονίκη συμβουλεύοντας, για πλέον της 35ετίας, με επιτυχία πελάτες για ευρύ φάσμα της Δικηγορικής Ύλης, με κορωνίδα την υποστήριξη του Τροχαίου Ατυχήματος ενώπιον κάθε Δικαστηριακής Αρχής της Ελλάδος.

Δικηγορικό Γραφείο Ιωάννου Δ. Πάλλα

2014: η δεύτερη γενιά αναλαμβάνει το Δικηγορικό Γραφείο με σκοπό την συνέχιση της δικηγορικής παράδοσης με σεβασμό στο υπάρχον πελατολόγιο αλλά και με σκοπό τη διεύρυνσή του, σε νέους, απαιτητικούς τομείς του Δικαίου. Ο Δικηγόρος Ιωάννης Δ. Πάλλας κατέχει πτυχίο και Μ.Δ.Ε. της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ομιλεί ελληνικά και αγγλικά.

ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Κανονίστε το ραντεβού σας με e-mail, sms ή απευθείας τηλέφωνο στο Γραφείο μας.